ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АБДОМІНАЛЬНОГО БОЛЮ У ДІТЕЙ Новини

????????????????????????????

До випадків функціонального абдомінального болю відносяться клінічні випадки, коли біль у животі не можна зв’язати з присутністю патологічних змін, які є видимими або визначаються іншими об’єктивними методами дослідження. Існує гіпотеза, що пробіотики можуть впливати на кишкові бактерії, нормалізуючи фізіологію травлення та зменшуючи інтенсивність функціональних симптомів. Останнім часом кількість публікацій присвячених цим питанням зростає. Цей огляд мав на меті оцінити результати проведених досліджень у відповідності до принципів доказової медицини. Дослідниками було проаналізовано публікації включені у Кохранівську базу контрольованих досліджень, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, а також спеціалізовану базу доказових досліджень у галузі запальних та функціональних кишкових розладів (Cochrane Inflammatory Bowel Disease & Functional Bowel Disorders Group Specialized Trial Register). Аналізувались дослідження опубліковані до січня 2017 року включно. Автори огляду також звертались до виробників пробіотиків для надання результатів неопублікованих досліджень. Включались рандомізовані контрольовані дослідження, в яких пробіотики порівнювались із плацебо або іншими інтервенціями. Вибірка даних та їх оцінка виконувалась незалежно двома авторами для забезпечення високої методологічної якості огляду. Всього було проаналізовано 1926 результатів та 13 плацебо-контрольованих досліджень, які відповідали критеріям включення, серед них чотири абстракти та дев’ять опублікованих досліджень. У шести з них вивчався вплив прийому Lactobacillus reuteri, у трьох — Lactobacillus GG, в одному — VSL#3 та ще у двох – мультипробіотики, до складу яких входило декілька штамів. Тривалість досліджень коливалась від чотирьох до шістнадцяти тижнів. Усі дослідження були подвійні сліпі, але тільки у семи з них була наведена методологія засліплення. Ризик упередженості був низьким або невизначеним в усіх дослідженнях. Мета-аналіз десяти досліджень (із включенням 735 дітей) визначив статистично достовірне зменшення інтенсивності болю при використанні пробіотиків у порівнянні з плацебо (середня різниця (СР) -0.61; 95% ДІ -0.99 — -0.24). Водночас, у мета-аналізі семи досліджень (які включали 566 дітей) не було виявлено статистично достовірної різниці у кількості побічних ефектів між групами пробіотиків та плацебо (відносний ризик (ВР) 0.00; 95% ДІ -0.03 — 0.03). Аналіз чутливості, проведений за результатами п’яти досліджень щодо найбільш використовуваного пробіотика (L.reuteri) визначив статистично значуще зменшення інтенсивності болю (ВР -0.70; 95% CI -1.25 — -0.16) Докази, отримані у вище зазначених опублікованих дослідженнях, свідчать на користь більшої клінічної ефективності від застосування пробіотиків у зменшенні інтенсивності абдомінального болю у дітей у порівнянні з плацебо. Лікування дослідженими пробіотиками було безпечним, про що свідчить однакова частота побічних ефектів порівняно з плацебо. Доцільне проведення подальших досліджень для підтвердження ефективності пробіотиків при функціональних гастроентерологічних розладах у дітей. Посилання на оригінальну публікацію: Probiotics for the management of functional abdominal pain in children: a cochrane systematic review. Program no. 50. World congress of gastroenterology at acg2017 meeting abstracts. Orlando, fl: american college of gastroenterology

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИКІВ ДЛЯ ПОЛЕГШЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО АБДОМІНАЛЬНОГО БОЛЮ У ДІТЕЙ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *